Краен срок за публикуване на финансови отчети

Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети ( ГФО за 2010 ) 30.06.2011 приближава. Наблюдава се отлагане на този ангажимент за последните дни, което води до извиване на дълги опашки пред търговския регистър и напрежение. Това отлагане за последния момент може да ви струва изгубването на един работен ден в чакане, както и много нерви и ядове. За избягване на това бюрократично явление търговския регистър води политика за насърчаване публикуването на годишни отчети по електронен път.

Политиката се изразява в 30% намаление на таксите за обслужване. За публикуване на отчет на гише таксата е 50 лв ( без такса превод ), а за подаване онлайн таксата е 35 лв. Тази политика не е насочена единствено и само към подаването на годишни отчети а за всяко подадено заявление към регистъра, като промяна на обстоятелства, пререгистрация и регистрация.

От създаването на Търговския регистър се наблюдават проблеми в неговата работа по отношение на постоянството във функционалността. Тези нередности бяха широко коментирани в медиите, но това не доведе до отстраняване на проблемите, а в тяхното задълбочаване. Имаше периоди в които сайта работеше само в работно време - времето през което има поддръжка, но сега виждаме и периоди в които сайта работи само извън работно време - когато трафикът е по-малко.

Нашия съвет е :
Не оставяйте публикуването на годишен финансов отчет за последните дни на обявения срок, защото гишетата със сигурност ще са с огромни извиващи се опашки пред тях и най-вероятно функционалността на сайта на търговския регистър ще е нестабилна поради задаващия се тежък трафик.

А за тези които по закон са задължени да публикуват финансови отчети в специализирани електронни издания срокът остава същия, както и административните наказания ( глоби ) за непубликуване.
Длъжни да публикуват в такива издания са:

  • ДЗЗД – Неперсонифицирани дружества по закона за задълженията и договорите
  • осъществяващите стопанска дейност чуждестранни лица на територията на държавата.
  • всички невписани в търговския регистър дружества които подлежат на независим финансов одит
  • Юридически лица, които не са вписани в централния регистър на юридическите лица в обществена полза и не са търговци.

сподели бутон

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *