Пасивни и нискоенергийни къщи

През последните години сме свидетели на цялостно преразглеждане на принципите в строителството. Практиката показва, че изграждането на сгради и експлоатацията им значително влияят на околната среда, през всички етапи на съществуването им, поради неоптимизираното използване на материали и на енергийни ресурси.

Нискоенергийна къща

По време на жизнения си цикъл, сградите в ЕС консумират близо 40% от енергията произвеждана в ЕС, отделят близо 30% от въглеродните емисии и образуват близо 40% от всички битови и промишлени отпадъци. В развитите страни, живее около 20% от населението на Земята, като тези 20% потребяват близо 80% от енергийните ресурси и почти 90% от суровинните ресурси на планетата.

Без съмнение това разхищение на ресурси трябва да бъде намалено, а един от начините за постигане на това е строителството на пасивни и ниско енергийни сглобяеми къщи, бизнес и промишлени сгради.

Сглобяемите къщи имат голям потенциал за постигане на ниско потребление на енергия. За мярка ще вземем необходимата годишна енергия за отопление и охлаждане на един m2 - kWh/m2.

Годишна енергия нужна за отопление и охлаждане на:

 • Неизолирана къща - 250-300 kWh/m2
 • Слабо изолирана къща - 100-150 kWh/m2
 • Сглобяема нискоенергийна къща - 30-50 kWh/m2
 • Сглобяема пасивна къща - 15 kWh/m2

Сглобяемите пасивни и нискоенергийни къщи са най-добре топло изолираните жилищни сгради, както през летния, така и през зимния сезон. В помещенията се поддържа приятен микро климат с целогодишна постоянна температура, което създава чувството за уют и комфорт. От голямо значение за постигане на този микро климат са т. нар. "топли стени". Разликата в температурите на помещението и повърхността на стената не трябва да е повече от 30C.

Основните принципи на сглобяемите, нискоенергийни и пасивни сгради се състоят в спазването на няколко важни условия:

 • разположение на сградата с оглед характеристиките на терена
 • премахване на неуплътнени участъци (въздушно непроницаема конструкция)
 • максимална топлинна изолация на покрив, под, стени, врати и прозорци
 • вентилация
 • използване на пасивната слънчева енергия
 • използване на висок енергиен клас домакински уреди

В зависимост от степента на изпълнение на тези условия и според получения краен резултат енерго ефективните сгради се класифицират на пасивни и на нискоенергийни.

Сглобяеми пасивни къщи

При пасивните къщи топлинните загуби са изключително ниски, поради което не е необходимо инсталирането на традиционна отоплителна система. Спестените средства от инсталиране на отоплителна система могат да се пренасочат към подобряване на елементите на сградата (покрив, външни стени, врати, прозорци, подове), които са в пряк контакт със земята.

Подобряването на елементите на сградата имащи пряк контакт с външната среда е от огромно значение за намаляне на топлинните загуби и увеличаване на пасивните топлинни ползи. Подобряването на тези елементи от конструкцията води и до избягване на проблеми с вътрешната влага, осъществяване на добър контрол на микро климата, подобряване на звуковата изолация.

Основните характеристики на сглобяемите пасивни къщи са:

 • добра изолация, уплътнена конструкция и компактна форма
 • ориентация в южна посока за постигане на оптимално използване на пасивната слънчева енергия
 • енергийно ефективна дограма с нисък соларен фактор, високо светло преминаване и нисък коефициент на топло преминаване
 • пасивно подгряване на свежия въздух, чрез прекарването му през приземието, за да приеме температурата на почвата, до температура около 50C
 • доставка на топла вода от слънчеви колектори или термопомпи
 • използване на енергийно ефективни домакински уреди от клас А
 • производство на електрическа енергия от алтернативни източници

Гoдишнaтa eнepгия изпoлзвaнa зa oтoплeниe и oxлaждaнe нa пасивна ĸъщa, e c близo 15 дo 20 пъти пo-мaлĸo oт eнepгиятa нeoбxoдимa зa oтoплeниe и oxлaждaнe нa ĸъщa, пocтpoeнa пo тpaдициoнни cтpoитeлни мeтoди.

Сглобяеми нискоенергийни къщи

При сглобяемите нискоенергийни къщи топло-техническите качества на сградата са подобрени до степен, при която средствата за отопление и охлаждане намаляват чувствително, в сравнение с отделяните средства при сгради изградени по традиционни методи. При сглобяемите нискоенергийни къщи някои от споменатите изисквания на пасивните къщи могат да не бъдат изпълнени.

Поради това, при сглобяема нискоенергийна къща, годишната енергия нужна за отопление и охлаждане на m2, може да бъде от 2 до 3 пъти повече от енергията нужна за отопление и охлаждане на пасивна къща. Но въпреки това, годишната енергия използвана за отопление и охлаждане на нискоенергийна къща, е с близо пет до десет пъти по-малко от енергията необходима за отопление и охлаждане на къща построена по традиционни строителни методи.

споделяне във facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *