Пречиствателни станции

Съвременните модулни пречиствателни станции ни правят енергийно независими, а аерационните станции за дълбоко пречистване, пречистват отпадните води на няколко стъпки, не увеличават замърсяването и целят оползотворяването на пълните възможности на водопровода, който имаме.

Съоръженията едновременно използват биологично обработване на отпадните води, заедно с изкуствено подаване на въздух. Той извършва окисляване на веществата, които се съдържат в отпадните води преди обработката им.

Пречиствателните станции всъщност обработват микроорганизмите н отпадните води, премахват бактериите, които се съдържат в тях и правят водата кристално чиста, понеже бактериите, предизвикващи гниене до голяма степен са унищожени.
До какво се свежда това уникално пречистване?

Отпадните води, получени след нашите битови дейности се събират в специално подготвен за целта резервоар, в който се прави биологична обработка. След това водата се придвижва до биобасейн, където всъщност се извършва същинското пречистване.
Водата, получена след обработка е напълно безвредна, годна за почистване например на санитарни помещения-банята и тоалетната например. Също така може да бъде използвана за измиване на автомобила, за поливане в градината.

Аерационните станции за дълбоко пречистване са със функции, които се различават от тези на септичните ями. Те не увеличават замърсяването, а са с 98% по-ефективни в сравнение с централизираните пречиствателни станции.

Подходящото решение за по-обемни имоти или за жилищен комплекс е аерационна станция за дълбоко пречистване, заедно със септична яма, при по-компактен имот, такава инвестиция се оказва твърде голяма и необоснована. Най-добрият вариант при малките имоти е използването на малка и ефективна пречиствателна станция, с която живеенето в извънградски условия ще бъде по-удобен и комфортен.

Избирането на добра пречиствателна станция, която е най-подходяща за вашият имот е много важно.

Компактните пречиствателни станции обединяват биологично третиране на замърсените води, в които добавят кислород, което аерират и окисляват токсичните вещества, които се съдържат в замърсените води. При тази дейност биологичното пречистване става с по-бързи темпове и се подобрява.

Локалните пречиствателни станции използват съоръжения от затворен тип, нямат контакт с околната среда, при което е избегнато увеличаване на замърсяването.

share button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *