Видове пречиствателни съоръжения

Каломаслоуловители – какво представляват и как работят

Каломаслоуловителите като вид пречиствателно съоръжение намират широко приложение, използват се почти навсякъде, където има възможност от разливане на различни масла, имащи растителен произходи, на такива, към чиято група включваме моторни, машинни, масла, био, дизелово гориво, бензин, петрол, хидравлично, синтетични масла, хидравлично, масло за отопление и скоростни продукти, трансормирано масло и така нататък.

Различните видове масла замърсяват изключително много околната среда най-вече чрез изтичането им по време на движение. Тези видове масла попадат в околната среда посредством водата и се отлагат заради ниската си плътност и тегло на повърхността на водата под формата на тънък слой. Резултатът от това е реакция с водата, при което се получава емулсия, което е смес от две невъзможни за смесване течности, каквито например са водата и маслото. Благодарение на каломаслоуловителите твърдите частици, които са неразтворими, както и различните замърсители като песъчинки и кал, намиращи се във водата се отстраняват ефективно.

Друг вид пречиствателни съоръжения са мазнино – и пясъкозадържители, които премахват и отстраняват успешно различни твърди и неразтворими частици и елементи като кал, песъчинки, семена, костни частици, пепел, прах, съдържащи се във водата. Мазнино – и пясъкозадържителите са също много широко разпространени. Системата се състои от потопени помпи, чистач, долни пясъкочистачи, зъбно колело, колела, релса, задвижващи елементи, повърхностни мазниночистачи, кабелна намотка, зъбчата релса и локално контолно табло.

Сепаратори за нефтопродукти – това е друг вид пречиствателни съоръжения, които пречистват водата ефективно от нефтопродукти и маслени вещества, които са попаднали във водата.

Мазниноуловители – предимствата на този вид пречиствателни съоръжения се състоят в изключително опростена конструкция, която се използва безпроблемно, снабдена е с широк асортимент и е подходяща както за надземен, така и за подземен монтаж. Мазниноуловителите се занимават с пречистване на водите от различни мазнинни субстанции попаднали във водата от хранително-вкусовата промишленост, фирми и като цяло от кухни на различни обекти за хранене – ресторанти, столове и така нататък.

социални бутони

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *