Консултантски организации по европейските проекти

ПРСР

ПРСР

Ако искате да кандидатствате за европроект, то със сигурност ще имате нужда от помощта на специлисти в тази област. Ще можете да намерите едни от най- добрите за целта професионалисти в Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Но разбира се и във всяка друга специализирана фирма. За един такъв проект несъмнено ще ви трябват хора с богат опит в тази сфера, за да извлечете максимална стойност от европейското финансиране, тъй като във всички икономически сектори има постоянни промени и иновации.

Всички консултантски фирми имат едни и същи цели и професионални консултантски услуги, които са свързани с усвояване на средствата от еврофондовете и европроектите. Всички те имат сериозен изграден имидж пред съответните отговорни институции. Участват като професионални организации в областта на европроектите.

Всяка една асоциация активно работи по внасяне на предложения за различни промени в нормативната уредба на съответните институции, касещи сектора. Създават се правила с цел да се защитят правата на нейните членове.

Създават се ефективни практики, чиято цел е да изграждат механизми за борба с корупцията, която всички знаем, че е пречка за максималното усвояване на европейското финансиране от европроектите.

Всяка консултантска фирма прави редовен преглед на усвоените от европрограмите и европроектите средства по отношение на проценти. Пример за щателна проверка е нашумялата програма ПРСР - "Програма за развитие на селските райони"

Защитават се правата на всички консултантски организации, както и на тези, получили безвъзмездни средства.

Непрекъснато се обменя опит между професионалисти.

Съдействат на развитието на човешките ресурси в съответния сектор.

Помощ на институции и организации с общи цели.

Консултантските организации, които се занимават с подобен вид консултантски услуги, са насочени към следните целеви групи: преки бенефициенти и управляващи държавни органи. При първите има пълно усвояване на европейското финансирене от европроектите, а при вторите получават възможно най- висока от еврокомисията. Освен това са насочени и към консултантския бизнес сектор, за да докажат тяхната необходимост от услугите им на пазара.

сподели ме

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.