Бързите потребителски кредити

В живота не са рядкост ситуациите, когато обстоятелствата налагат решаване на проблеми, в преобладаващия случай свързани с финансови средсва, при това в максимално кратки срокове, а наличните пари просто липсват. За решаването на подобни проблеми може да помогне една доста развита сфера на услуги от икономическия сектор, а именно кредитирането. С многообразието си от възможности всеки може да изтегли кредит за всякаква цел, било лечение, ремонт, обзавеждане, сватба, почива, пътуване и т.н. За горепосочените цели налагащи вземане на неголеми суми даващи възможност за сравнително бързо погасяване от страна на заемателя най-подходящия вариант са т.нар. „бързи кредити”, чиято философия е насочена именно към тези ситуации от битието.

Бързите кредити са подвид на потребителските кредити, като имат и някои отличителни черти. На първо място например за разлика от ипотечните кредити или от бизнес кредитите, не е необходимо да се обяснява на банката или финансовата институция за какво ще използвате вашия бърз кредит. Друго неоспоримо предимство е това, че те се отпускат без да се изисква наличието на залог или да се налага ангажирането на поръчител, което предвид негативния опит на много хора с поръчителството е достатъчно сложна задача. От клиента за бърз кредит се изискват минимален набор от документи, понякога само лична карта, друг път копие от трудов договор, но като цяло необходимата документация е несъизмеримо по-малко от тази по други видове кредити. Бързите кредити се отличават и с кратки срокове за одобрение, което и ги прави най-подходящия вид паричен заем за спешни случаи. Кандидатът за бърз кредит обикновено получава необходимата парична сума в рамките на същия работен ден.

Въпреки неоспоримите си преимущества обаче бързите кредити имат един основен недостатък и той е високите лихви по този вид заеми. Значително по-голямото оскъпяване на бързия кредит се дължи на това, че обикновено отпускайки го без задълбочено изучаване на кредитната история и платежоспособността на кандидата, кредитора поема значителен риск, за това заетата сума да не бъде върната. Другата причина е, че предвид не особено големите суми и кратки срокове е икономическо неизгодно да се отпускат бързи кредити на процентните ставки на другите дългосрочни кредити.

споделяне на връзка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *