Фонд инвитро. Условия и документи за кандидатстване

Фондът ин витро в България е създаден, за да субсидира до три опита за оплождане при двойки с доказан стерилитет. Таванът на субсидията, която се дава, е в размер на 5 000 лева. Право на нея имат двойки със следните здравословни проблеми:

Ин витро

1. Тубарен стерилитет при жената:

  • загуба на маточни тръби двустранно (хирургично премахнати);
  • едностранна загуба с контра латерална свиваемост или стеноза;
  • двустранна свиваемост на маточните тръби (дори след стерилизация);
  • едностранна свиваемост с контра латерална стеноза;
  • двустранна интерстициална или истмична стеноза;
  • положение след пластика на маточните тръби най-малко година след интервенцията, при условие, че не е имало вътрематочна бременност;
  • ендометриоза, касаеща анексите и обвързана с безплодието при жени над 30 години, а при жени до 35 години - само след проведен лечебен курс с агонисти.

2. Стерилитет, обвързан с мъжки показател:

  • обструктивна азооспермия, при условие, че има данни (клинични и хистологични) за достатъчна сперматогенеза;
  • олиго или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI.

3. Стерилитет при жената, който зависи от липса на овулация поради LUFS;

4. Безплодие с неизяснен фактор чрез конвенционалните диагностични методи;

Фондът ин витро не субсидира в следните случаи:

1. Съществуват кoнтраиндикации съгласно процедурата ин витро;

2. Липсващ или ограничен яйчников ресурс със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Пакет от медицинска документация, доказваш наличие от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия или лапаротомия, ехографско изследване и др.;

2. Етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации за ин витро процедурата;

3. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";

4. Декларация, свидетелстваща липса на кръвно родство по-пряка линия и по-съребрена до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец;

5. Информирано съгласие от заявителката и партньора ѝ;

6. Декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение;

7. Декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение;

Медицинската документация се подготвя от лекарите в клиниката, която пациентите са избрали за ин витро процедурата. Пълният набор от документи се предоставя, когато пациентите се подлагат на процедурата за първи път.

В следващите случаи се дава само молба, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в досегашните документи. Дамата предоставя писмени данни до управителя на фонд ин витро за резултатите от проведената процедура в срок до тридесет дни след настъпване на бременност.

spodelime.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *