Как да изберем подходящия за нас франчайзинг?

В условията на пазарна икономика всеки предприемач стартиращ нов бизнес е изправен пред много въпроси, рискове и неизвестни. От едната страна е мечтата сам да си е шеф и да определя бъдещето си, но и риска да претърпиш неуспех, а от другата да бъде в сравнително подчинено положение, работата му да се определя от строги наложени от вън правила, но за сметка на това рискът от неуспех на новия бизнес да е сведен до минимум, какъвто е вариантът със закупуването на франчайзинг.

Практиката изобилства от примери за неуспешни бизнес начинания, загубени чрез неудачен избор на бизнес модел капитали, експерименти и лутане между различни идеи, теглени кредити в името на мечтата да успееш и последвалите след това драми в личен план.

Макар, че такива истории са отказали много млади инвеститори, и са накарали други сериозно да се замислят за това как да инвестират трудно спечелените си средства, положителното от тях е, че все по-често дори в България кандидат предприемачите се обръщат към франчайзинга като система за стартиране на бизнес.

Въпреки, че е несъвършен франчайзингът поне за момента остава най-сигурния начин за навлизане в света на бизнеса. Но не всеки човек е създаден за всеки бизнес. Индивидуалноста в разбиранията, инетересите и опита на потенциалните инвеститори определят и сферата на бизнес, в която ще се развива франчайзинг. За да има все пак успешно навлизане в дадена бизнес бъдещия франчайзполучател следва да вземе предвид следните съвети:

  • Предприемачът не трябва да взема импулсивно решението да навлезе в даден бизнес и закупуването на франчайзинг за него. Това следва да бъде в резултат на получена достатъчно информация за бизнес концепцията на франчайзодателя, като тази информация следва да бъда набавена от всичи възможни източници, защото обикновено един франчайзинг изисква значителни финансови средства. Когато на инвеститорът станат ясни параметрите на франчайзинга – концепция, инвестиция, франчайзинг такси, обучение, подкрепа, маркетинг, стабилност и репутация на бранда, следва да се пристъпи към закупуването му. Не на последно място бъдещият франчайзполучател следва да съобрази на база получената информация дали развитието в съответната дейност би му допаднала чисто субективно.
  • Във връзка със съвета от предходната точка ще акцентирам върху разбирането на концепцията като най-важна стъпка при вземането на решение. Между франчайзодателя и франчайзполучателя трябва да има сходство във вижданията за това как трябва да се развива един бизнес. Ако франчазполучателят не разбира корпоративната логика, не е убеден, че това е правилния начин за точно този вид бизнес или има съмнения относно успеха на даден франчайзинг следва да обърне погледа си в друга посока. Детайлното запознаване с концепцията на даден франчайзинг е от съществено значение на само за избора му, но и за това той да функционира успешно след закупуването му. Личната мотивация на франчайзполучателя, подкрепена от вярата му в бизнес модела е основен фактор определящ успеха на всеки един франчайзинг.
  • Важно е избирайки франчайзинг съответния кандидат предприемач за разбере, че ставайки франчайзполучател той ще има свой бизнес, но и шефове, но това не означава, че работата и отговорността за вършенето на работата ще бъде прехвърлена на други хора. Получателят на франчайз трябва да взаимодейства с персонала си и клиентите, за да контролира изпълнението и да гарантира качеството на предлаганата услуга под конкретната марка. Личния му принос, усилията, трудът, които са положени съгласно правилата са немаловажен фактор за успеха на новостартиралия бизнес.
  • Накрая, но не на последно място е съветът даван от много специалисти занимаващи се с франчайзинг, а именно да се инвестира в бизнес, който инвестира в себе си. Ако след внимателно проучване да конкретен бизнес модел забележите, че франчайзодателя не инвестира в откриването на собствени обекти, не се грижи за популярността на марката, не рекламира и е съсредоточил развитието на бизнеса си само под формата на франчайзинг по – добре да не се рискува със закупуването му.

Въпреки, че тези съвети не покриват всички въпроси касаещи закупуването на нов франчайзинг, те могат да служат като отправна точка на бъдещите франчайзполучатели при избор на модел за стартиране на бизнес, както и да окажат влияние при избора дали да се стартира един бизнес самостоятелно или посредством доказания във времето франчайзинг модел. :)

бутон за сайт

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *