Бъдещето принадлежи на слънчевите колектори

Последните 200 години от човешката епоха бележат едно ново явление непознато на древните цивилизации. Индустриалната революция изстреля хората в една нова орбита на възможности. Всичко това обаче се плаща с цената на изчерпаемите земни енергийни източници, като нефт, въглища, газ и др.

Предполага се, че вече сме изразходили повече от половината световни запаси на нефт, а същото макар и с по-малки проценти се случва и с въглищата и газта. Всичко това налага търсенето и въвеждането на алтернативи, които да заместят тези изчерпващи се ресурси. Една от обещаващите алтернативи е използването на слънчевата енергия.

Нашето слънце излъчва толкова много енергия, че ако съумеем да използваме дори 1% от тази, която достига до земната повърхност ще сме в състояние да задоволим всичките си енергийни ресурси. В момента съществуват две основни технологии за усвояване на слънчева енергия.

Едната е слънчеви панели, които улавят лъчите и посредством химически процеси в т.н фотоволтаични клетки преобразуват слънчевата енергия в електрическа такава. Другия вид системи имат съвсем друга задача.

Те използват абсорбираната слънчева енергия за затопляне на вода, която в последствие може да се използва за пряка консумация или за отопление. Те се наричат слънчеви колектори и са изградени от тръбни или плоски конструкции със специална обвивка в които има вода, която се нагрява от слънцето.

От тръбните слънчеви колектори най-известни и разпространени са колектори с термосифон и колектори с Heat Pipe тръби>. Разликата между тях е че едните са активна а другите пасивна система. Колекторите с термосифон са пасивна система, защото нямат нужда от каквато и да е външна енергия, за да функционират.

Дори циркулацията на водата при тях се основава изцяло на физичните закони. Колекторите с Heat Pipe тръби са активна система т.е те не могат да функционират без минимално количество външна енергия, което да задвижва системата.

Тази система се нуждае от помпа която да циркулира водата по тръбите и контролен панел, който да изключва при прегряване на водата и да включва, когато тя започне да изстива.

социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *