Застраховки по време на финансова криза?

Това беше една от актуалните теми застъпена във финансовия форум „Йероглифът на кризата се чете и като възможност”.

По време на криза човек може да избира между пасивна и активна позиция спрямо личните си финанси. Активната позиция е за предпочитане и тя предполага избор на различни видове инвестиции и инструменти. Когато хората инвестират, те търсят доходност, сигурност и възможност за бързо осребряване на инвестицията без съществени загуби. Различни финансови продукти, които предлагат подобни възможности са банкови депозити, облигации, акции и недвижими имоти. Съществуват и финансови продукти като пенсионни фондове и застраховки живот, които предлагат комбинация от тези инструменти.

От гледна точка на домакинствата и на всеки индивид, кризата дава възможност да осъзнаем необходимостта от финансово планиране. Планирането на личните финанси е начин да постигаме своите житейски цели в дългосрочен план. Всеки трябва да реши за себе си дали иска да потребява повече докато е млад и на старини да има по-малка пенсия или да спестява в младите си години, но да разчита на една по-висока пенсия. Ако той вземе разумното решение да спестява по време на активната си трудоспособна възраст, подходящ инструмент да направи това е застраховката Живот. В следващите редове ще разгледаме ползите от сключването на застраховка Живот именно в момента на ниски нива на фондовата борса.

Опитът ни учи, че инвестирането в акции е дългосрочна инвестиция, стойността на която може да се увеличава или намалява. Ситуацията на намаляване стойността на ценните книжа може да се погледне от една нова страна, а именно: като възможност да се купуват ценни книжа.

Финансовите експерти са направили анализ на 4 кризи случили се през последните години, на база на които разглеждат няколко възможни решения за инвестиция и резултатите от тях за 10 годишен период.

Краткосрочните загуби на пазарите на ценни книжа са болезнени, но тези които останат с качествена инвестиция /в книжа/ или дори се възползват от изключително ниските цени, до които се стига в резултат на панически продажби на акции, тези инвеститори ще постигнат в дългосрочен план възвръщаемост над средното равнище и ще бъдат победители от финансовата криза. Ако трябва да отговорим с една дума на въпроса подходящо ли е времето за такъв тип застраховка Живот, ние смятаме че ДА, сега е моментът!

социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *