Икономически фактори, влияещи на имотния пазар

Икономическите фактори, влияещи върху пазара на имоти са следните:

Работна заплата (доходи) на населението. Паричните потоци постъпващи в населението от трудова заетост, пречупени през нагласата на българина да инвестира преди всичко в недвижимост е критерий за стабилност на пазара на недвижими имоти в дългосрочен план.

имоти

Спестявания на домакинствата. На национално ниво нарастващият ръст на спестяванията, все още изпреварва нарастващата маса на задлъжнялостта на домакинствата, като голяма част от натрупаните средства се насочват към покупка на имот. По отношение на икономическата емиграция, генерираните доходи от трудови отношения зад граница се насочват в по-голямата си част към покупка на недвижим имот на националния пазар. Това е ритерий за стабилност на пазара при диверсификация на произхода на средствата.

Инфлация. Недвижимият имот по своята същност генерира доход от наеми или капиталова печалба при препродажба, които в дългосрочен план са ефективен инструмент за избягване на инфлацията – критерий оказващ влияние върху стабилността на пазара в средносрочен и дългосрочен план. При променените пазарни условия – ограничаване на банковото финансиране за закупуване на недвижим имот, каквито са настоящите, активността на пазара ще се преориентира в известна степен към сферата на наемните отношения.

Регионални. Развитието на пазара на недвижими имоти в ценово изражение през последните години обхвана всички негови сегменти и цялата територия на България. Този процес стартира в различните региони на страната по различно време, под въздействието на различни фактори и продължава частично и към настоящия момент, въпреки прехода на пазара. Очевидно потенциалът на развитие на цените не е изчерпан и предстои да се изконсумира в различните региони на страната. Това е критерий за стабилност на пазара на регионално ниво, в различни сегменти и сфери от пазара, под въздействието на различни процеси – миграционни (трудова заетост), инфраструктурни, отраслови (туризъм, строителство).

Демографски. Нарасналата мобилност на българина при търсене на по-добри условия на работа и заплащане е критерий влияещ на стабилността на пазара на имоти в двете сфери – продажба и наем. Към настоящия етап, демографският фактор като критериий за някои райони е в процес на намаляване, докато при други е в посока повишаване на стабилността.

spodelime

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *