Икономически фактори, влияещи на имотния пазар

Икономическите фактори, влияещи върху пазара на имоти са следните: Работна заплата (доходи) на населението. Паричните потоци постъпващи в населението от трудова заетост, пречупени през нагласата на българина да инвестира преди всичко в недвижимост е критерий за стабилност на пазара на недвижими имоти в дългосрочен план. Спестявания на домакинствата. На национално ниво нарастващият ръст на спестяванията, все още [...]