Електронни фактури – Онлайн програма

Електронната фактура е първичен счетоводен документ. Тя не се различава от хартиената по съдържание и задължителни реквизити. Но това, което е много удобно при нея е лесното издаване, съхраняване и изпращане. За да бъде валидна една електронна фактура трябва да отговаря на определени изисквания.

електронни фактури онлайн

Тя трябва да съдържа всички необходими реквизити посочени в чл. 114 и чл. 115 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) [ЗДДС]. Получателят трябва да потвърди успешното получаване на фактурата. Трябва да се гарантира целостта, автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието.

Последните две условия могат да бъдат гарантирани по няколко начина: с идентификационен шифър (чл. 8 от Закона за счетоводството (ЗС)) [ЗС]; с електронен подпис (съгласно Законът за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)) [ЗЕДЕП]; по друг начин, гарантиращ условията посочени по-горе.

Използването на идентификационен шифър при електронни фактури е много удобен и лесен начин. Той представлява съвкупност от букви или цифри, която трябва да е уникална за всеки служител, който е упълномощен да издава фактури в съответното дружеството. Идентификационният шифър може да се използва след като бъде определен с вътрешна заповед в дружеството от управителя.

Удостоверението за електронен подпис, наричано още цифров сертификат, представлява форматирани данни, които свързват определен абонат (физическо или юридическо лице) с неговия публичен ключ, записани върху смарт карта. Електронният подпис осигурява цялостност, автентичност, конфиденциалност и неотменяемост на издадената електронна фактура.

Електронните фактури са признати от българското и европейското законодателство. Едно от неоспоримите предимства на електронните фактури е спестяване на разходите от издаването и изпращането на фактурите по обикновената поща. Необходимо е и съвсем малко време за попълване на реквизитите, записването на фактурата в PDF формат и изпращане й по електронна поща - с електронната фактура се спестяват както пощенски разходи, така и време.

Друго голямо предимство е възможността за без хартиени начини за пренасяне и съхраняване. Според чл.4 от ЗС може да съхранявате фактурите на хартиен или технически носител. При необходимост счетоводната информация трябва да може да се възпроизвежда от техническия носител на хартиен.

Целта на нашия екип от Клокси ЕООД беше да проучи състоянието на съществуващите уеб базирани системи за управление на електронни фактури, да се проучат законовите изисквания и да се реализира уеб базирана система за управление на електронни фактури. Тази система е вече факт и си намира на адрес Fakturi.com.

За постигане на поставената цел са решени следните задачи:

  1. Проучване състоянието на съвременните уеб базирани системи за управление на електронни фактури;
  2. Проучване на законовите изисквания за електронни фактури;
  3. Проектиране на структурата на базата данни (БД) и функционалностите на системата;
  4. Изграждане на отделните функционалности на уеб базираната система за управление на електронни фактури;
  5. Ръководство за потребителя;
  6. Тестване на защитата на уеб базираната система от злонамерени атаки и не оторизиран достъп;
  7. Анализ на постигнатите резултати.

бутон за сайт

Едно мнение по „Електронни фактури – Онлайн програма

  1. Ако търсите добър счетоводител във Вашия град, може да проверите на адрес счетоводител.com, където сме ги систематизирали по градове. Вие заслужавате качествено счетоводство!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *