Алуминиеви щори

Всеки е срещал затруднения при избора на различните елементи от интериора в своя дом. Когато стигнем до довършителният етап, малките акценти като избора на пердета или щори, трябва добре да обмислим какво ще е най-подходящо за нас. Какво точно да предпочетем пердета или щори. Когато на мен ми се наложи да се сблъскам с това ми [...]

Система за електронно фактуриране

Електронна фактура е документ, който вместо подпис и печат съдържа идентификационен шифър на издателя. Електронните фактури имат същите атрибути като хартиените фактури и са напълно валиден документ. При електронните фактури не се изисква електронен подпис! Скоро в България ще се появи системата Fakturi.com, като най-гъвкавата система за създаване и изпращане на електронни фактури през Интернет. Българското [...]

Груп SMS – Система за SMS съобщения

Груп SMS е Интернет базирано приложение което позволява бързо, лесно и сигурно изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) до неограничен брой получатели, абонати на някой от трите българските мобилни оператора - Виваком, Мтел и Глобул.  SMS съобщенията са широко разпространен, удобен, бърз и евтин начин за комуникация, който предоставя информацията директно - независимо от местоположението [...]