SMS изпращане от интернет

SMS (съкращение от Short Message Service) представлява мрежов протокол за комуникация и служи за изпращане и получаване на текстови съобщения. Комуникацията в тази мрежа се базира на множество протоколи с различни функции и се осъществява посредством обмяна на съобщения (пакети). Това съкращение (SMS) е широко разпространено  като синоним на текстови съобщения - (обикновено не повече [...]

Груп SMS – Система за SMS съобщения

Груп SMS е Интернет базирано приложение което позволява бързо, лесно и сигурно изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) до неограничен брой получатели, абонати на някой от трите българските мобилни оператора - Виваком, Мтел и Глобул.  SMS съобщенията са широко разпространен, удобен, бърз и евтин начин за комуникация, който предоставя информацията директно - независимо от местоположението [...]