Груп SMS – Система за SMS съобщения

Груп SMS е Интернет базирано приложение което позволява бързо, лесно и сигурно изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) до неограничен брой получатели, абонати на някой от трите българските мобилни оператора - Виваком, Мтел и Глобул.  SMS съобщенията са широко разпространен, удобен, бърз и евтин начин за комуникация, който предоставя информацията директно - независимо от местоположението на получателя и достъпността му до Интернет. С неговата помощ фирми и организации могат да оптимизират и подобрят комуникацията си с настоящи и бъдещи клиенти, служители или партньори. Достъпът до системата и изпращането на SMS съобщения се осъществява чрез потребителско име и парола.

Какви са предимствата на такава една SMS система:

- Приложението на Груп SMS е практически неограничено и може да се използва в почти всяка сфера на бизнеса и публичния сектор - известяване при on-line плащане, напомняне за настъпващи събития или организиране на рекламна кампания, известяване на големи групи потребители за нови услуги и продукти и т.н.;

- Автоматично изпращане на предварително създадено SMS съобщение до определена група от клиенти, служители или партньори на определена дата и час;

- Създаване на неограничен брой групи от получатели - предварително създадени групи от получатели, даващо възможност за по-лесен и бърз начин за адресиране на конкретни съобщения към конкретна група от получатели. Всяка една група от получатели може да бъде променяна или редактирана;

- Генериране на различни типове отчети и статистики за изпратените SMS съобщения, позволяващо детайлизиран мониторинг и контрол на проведените кампании;

Функционални възможности на Груп SMS:

- Динамичен адрес на подател на SMS. Адресът може да се състои от текст на латиница (максимум 11 символа) или номер (максимум 16 символа);

- Статус на SMS съобщенията. Подателят получава доклад за състоянието на всички изпратени от него SMS съобщения  - по този начин може да проверява дали SMS съобщенията са доставени (включително точен час и дата), или не;

- Дължината на едно SMS съобщение може да бъде до 160 символа (букви, цифри и интервали) - 160 символа изискват за пренасянето си толкова разходи, колкото 1 секунда разговор.

споделяне на връзка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *