Номерата на нивите

Живеем в интересни времена на "уж" световна криза. Никой от нас не е искал да живее в тези "интересни времена", но какво да се прави такъв ни бил късметът :) Възходите и паденията в живота са неизбежни. При тези ситуации с устремно падане на работата и вдигане на разходите и с "любезното" съдействие на банките сме изправени пред необходимостта от свежи пари без лихва.

продажба на нива

Алтернативите не са много, но ги има. Една такава възможност е да си продадем нивите. Естествено, ако ги имаме и още преди години не сме ги продали. В големият процент от случаите тези ниви са ни наследствени. Желанието да продадем нивите си и възможността това да стане на практика са две различни неща.

Какво трябва да направим на първо място ?

1. Документите

Необходимите документи за продажбата на нивите са следните:

Собственост - доказва се чрез нотариален акт, решение на поземлената комисия а ако титулярът е починал с удостоверение за наследници. Особеното тук е че решението на поземлената комисия играе ролята на нотариален акт и не е необходимо да се изважда такъв.В случай че не можете да намерите никой от тези документи трябва да знаете, че съществува друг екземпляр в съответна служба. Казвам съответната, защото зависи какъв документ не можете да намерите.

Скици и данъчни оценки  - Издават се от местната община и валидността им е шест месеца от датата на издаване. Последователността на добиването с тези документи трябва да е първо скица от поземлената комисия след това данъчна оценка. Редът не е измислен просто едното се издава, за да може другото да се издаде. В голям процент от случаите са необходими и други документи - Удостоверение за семейно положение, въвод във владение и ред други.

2. За да можете да постигнете максимума от цената за вашите ниви е необходимо да намерите така наречените номера на нивите. Не е необходимо да ги търсите кой знае колко. Те са на всички документи и на решението на поземлената комисия и на акта за собственост както и на данъчната оценка. Като цяло са написани по няколко начина:

  • Шест цифри - обикновено представляват 019018 (този номер е измислен)
  • Другият вариант е  от четири цифри и пише следното: Нива намираща се в парцел 19 от масив 18, което на практика е същото.
  • Възможно е да пише и следното: Нива с идентификатор 44238.1088.21. От това следват два извода: характеризира нивата като местоположение, означава, че имотът е в чертите на населеното място и съществува на кадастралните карти.

Според Българското законодателство един имот се характеризира най-малко с три граници (съседи) при нивите е същото като четвъртата граница е винаги път и нейния номер започва с 000, на практика този път не съществува.

Кое е толкова важно на тези номера?

Тези номера характеризират имота като място, обработка, договори, собственост - еквивалент е на нашето ЕГН. По този начин Вие получавате цена за Вашите ниви, а не по принцип. Водил съм и водя много такива разговори ежедневно. Помислете как ще реагира човекът от другата страна на телефона, когато се опитвате да му кажете: "Продавам френска кола, колко пари давате". Затова тези номера са толкова важи.

Съществува ли опасност от измама, като кажа номерата?

Съществува колкото като си купите хляб или пиете кафе и на касовия бон има ЕИК на фирмата. Колкото можете да се възползвате от тази информация толкова може да се възползва и човека на който сте казали номерата на нивите си. Освен това за продажбата на нивите се изисква нотариална форма защото са недвижим имот.

Основното е да не забравяте че тези ниви (дошли от незнаен дядо или баба) са недвижим имот и сделката си е сделка като всяка останала и не бива да се подхожда без предварителна подготовка и обмисляне на ситуацията.

сподели бутон

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *