Енергия за Вас от слънчевите колектори на ЕМДЕ Солар

В днешно време се използват алтернативни методи, чрез които да се произвежда енергия. Енергията от слънцето е много добро алтернативно решение, което да замести познатите ни енергийни източници като въглища, руда, нефт, газ и други. Как да усвоим тази слънчева енергия, така че да ни бъде потребна, без да замърсяваме природата?

С помощта на съвременните технологии, като слънчевите колектори, това е напълно възможно. Изградени са така, че да поглъщат до 94% от слънчевата радиация, след което я преобразуват в топлинната енергия, която всички ние използваме за битови нужди. Благодарение на тях сметките за електроенергия ще започнат да намаляват, постоянно ще има гореща вода и няма да замърсяват околната среда в следствие на своята работа. Произвеждат се преди от два типа панели – плоски и кръгли.

Колекторите с "Heat Pipe" тръба са най-видните кръгли соларни системи. Те са изградени от кръгли тръби, което в голям плюс за тях, тъй като те се насочват към слънцето и имат по-голям обхват на работа. Те пасивно проследяват слънчевите лъчи сутрин и следобед, когато не са огрети директно от тях. Така преработеното количество топлинна енергия е много по-голямо, а от тук и сметките за електроенергия ще започнат да намаляват.

При плоските колекторни панели най-голям процент на активност се отбелязва на обяд, когато слънцето ги осветява пряко и лъчите му са най-силни. Те не могат да направят пасивно следене на слънцето, както кръглите, защото са изградени от плоски панели. Така усвоеното и преработено количество слънчева енергия е по-малко, защото погълнатите лъчи сутрин и следобед са минимални. Точно поради тази причина, за да се запази температурата на водата за по-дълго време е препоръчително да се използва по-голям резервоар.

Благодарение на отличната работа на слънчевите колектори с термосифон и с "Heat Pipe" тръба постоянно ще разполагате с топла вода, разходите за електричество ще спаднат и най-вече околната среда няма да бъде замърсявана с вредни емисии. Те са отлична инвестиция за всяко домакинство, която се връща в краткосрочен период.

бутон за социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.