Счетоводните услуги – от какво зависят цените им?

Цените на счетоводните услуги са един от най-важните фактори, които определят избора на една или друга счетоводна къща. Този въпрос е особено чувствителен във времена на икономически трудности. Ето защо, много фирми, преди да се обърнат към счетоводна кантора, внимателно проучват какви са актуалните цени на счетоводни услуги в техния град. Едно такова проучване, извършено в интернет, би могло да даде ясна представа за бъдещите фирмени разходи за счетоводство. Но вероятно много хора биха си задали въпроса: "От какво зависят тези цени?", или "Защо цените на счетоводните услуги толкова много се различават?"

Счетоводните къщи работят благодарение на приципа за икономия от мащаба. Заради многото си клиенти, те успяват да намалят себестойността на услугите си и да предложат счетоводство на по-ниска цена, отколкото поддръжка на собствен счетоводен отдел. Но доколко тази цена ще бъде по-ниска зависи от множество фактори, най-важните от които са:

Местоположението - цените на счетоводните услуги се различават съществено в различните градове. Например, една счетоводна къща в Пловдив би работила на по-ниски цени, отколкото друга, работеща в София. Тези разлики се определят главно от цените на наемите и равнището на работните заплати - в по-големите градове по правило са по-високи, и това оказва пряко влияние върху себестойността на счетоводните услуги.

Използваният счетоводен софтуер - това е друг важен фактор, влияещ върху цените. Въвеждането на съвременните технологии е много скъпо начинание, и това е инвестиция, която не всяка счетоводна къща може да си позволи. Този разход е голям не само заради цената на самия софтуер, но и заради труда, който трябва да бъде положен по време на внедряването му. Но пък в дългосрочен план, добрият счетоводен софтуер води до оптимизиране на разходите на счетоводната къща защото позволява осчетоводяването и изготвянето на отчетите и балансите да става с по-малък разход на време и енергия.

Допълнителна ефективност носи и използването на останалите технологични възможности - като например подаването по електронен път на справките и декларациите към НАП, НОИ,   НСИ и други, по интернет чрез електронен подпис. Освен това все повече счетоводни къщи предпочитат да контактуват с клиентите си чрез скайп и други подобни програми.

Организацията на работното място - работата от вкъщи е много разпространена в развитите страни, но в България предстои да навлезе. Голяма част от съвременния счетоводен софтуер поддържа възможност за отдалечен достъп, и ако една счетоводна кантора е успяла да организира работата си по този начин, е голяма вероятността цените на счетоводните й услуги да бъдат по-ниски от тези на конкурентите. Това се дължи на факта, че по този начин, първо, се спестяват разходите по поддръжка на работното място, и второ, наличието на счетоводители, работещи на почасова заетост позволява намалението на разходите за труд.

Наличието на пакетни услуги - освен от счетоводни услуги, всяка фирма се нуждае и от много други услуги, извън счетоводството. Такива могат да бъдат периодично възникващи потребности от правни консултации с адвокати, необходимост от издаването на различни скици на имоти, удостоверения или услуги по охраната на труда. Ако една счетоводна къща, наред с основната й дейност предлага и допълнителни услуги, това със сигурност ще я направи привлекателен избор за много фирми, опитващи се да намалят общите си разходи.

Цената на дадена услуга е важен фактор, който в голяма степен влияе върху крайното решение. Но сама по себе си тя не е мерило относно качеството. В съзнанието на хората по-високата цена е белег за класа и престиж. Но дали наистина е така, можем да открием единствено ако си отговорим на въпроса как е формирана. В много случаи ниските цени могат да са резултат от въведените технологии, повишаващи производителността и мотивацията на служителите в дадена фирма.

споделяне на връзка

Едно мнение по „Счетоводните услуги – от какво зависят цените им?

  1. Когато се избира счетоводител, водещ фактор не трябва да е цената на услугата, а качеството и професионализма, познаването на материята и доброто име. Така че наистина цената не трябва да е определяща.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *