Кога е време да изберете вътрешен и кога външен счетоводител?

Това е въпрос, който трябва да решат всички фирми, които извършват дейност. Малките фирми нямат голям документооборот и не извършват толкова много финансовите операции, изискващи наемането на счетоводител на пълно работно
време. Наемането на външен счетоводител или Счетоводна фирма е първата добра стъпка за малки и разрастващи се бизнеси.

Обикновенно Счетоводните фирми предлагат абонаментно или еднократно счетоводно обслужване на по-ниска цена от тази, която биха давали фирмите ежемесечно като заплата за счетоводител. От друга страна експертите в тези фирми поддържат непрекъснато квалификацията си и актуализират знанията си чрез участия в семинари и курсове, което предполага, че вие може да получите по-квалифицирана консултация или счетоводни услуги.

Външната счетоводна фирма обикновено предлага следните счетоводни услуги:

  • Текущо счетоводство;
  • Подготовка на данъчна декларация;
  • Изготвяне на финансови отчети - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите,
    отчет за паричните потоци, отчет за капитала;
  • Консултации и решения на данъчни проблеми;
  • Управление на труд и работна заплата.

Външните счетоводни фирми и къщи предлагат различни цени за различните счетоводни услуги и в зависимост от нивото на сложност на изпълняваните задачи. Добрият счетоводител е този, който спестява пари на една фирма.

Кога имате нужда от наемането на счетоводител на трудов договор във фирмата -когато бизнесът расте, приходите и сделките стават по-сложни, документооборотът става голям. Това изисква наемането на счетоводител на пълно работно време, което ще спести пари и на собственика. Вътрешният счетоводител участва ежедневно във финансови операции като:

  • Изготвя платежни документи
  • Издава фактури
  • Носи отговорност за ежедневните парични транзакции, изготвя финансов отчет, извършва отчитане и анализ на разходите, управлението на паричните средства, включително банковите равнения.

Съветът на РУТ ЕООД е да изберете високо ниво на счетоводно обслужване, за да имате успешен бизнес. Счетоводна фирма РУТ ЕООД предлага еднократно и абонаментно счетоводно обслужване, според потребностите на клиента.

социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *