Най-новото от ISO 9001

Сигурно ще се изненадате от този факт, но последното издание на стандарта ISO 9001 не съдържа никакви нови изисквания в сравнение със своя предшественик от 2000 година. Това, което тази четвърта версия прави, е изясняване на вече въведените с ISO 9001:2000 изисквания, базирано на осемгодишния опит в прилагането на стандарта по целия свят, и представяне на промените с цел да се съгласува с ISO 14001:2004, който съдържа изисквания по отношение на системите за управление на околната среда.

ISO 9001

Разясненията и промените, които ISO 9001:2008 въвежда, са по-скоро фина настройка, а не цялостно преразглеждане и изменение на съществуващото положение. Той се фокусира върху промените, които организациите могат да въведат, за да постигнат по-добро съответствие с духа на стандарта без за тази цел да добавя, премахва или изменя вече установените изисквания. Промените са незначителни по своето естество и се занимават с въпроси като необходимостта от изясняване и преодоляване на някои неясноти, осигуряването на последователност и подобряването на съвместимостта с ISO 14001. Съществуващата система за номериране и структурата на стандарта остават непроменени. И като резултат от всичко това, новият стандарт изключително много прилича на стария.

Международната организация по сертификация (ISO) е групирала промените, въведени с четвъртото издание на стандарта, в следните категории:

  • Няма или има минимални промени в потребителските документи, включително и досиета;
  • Няма или има минимални промени в съществуващите процеси на системите за контрол на качеството;
  • Не е необходимо допълнително обучение;
  • Няма ефект върху настоящите сертификации и сертификати ISO 9001.

За сравнение, третото издание на стандарта ISO 9001 от 2000г. представляваше значителна ревизия, която въведе нови изисквания и засили насочеността към крайния потребител. Те отразяваха развитието на управлението на качеството и опита, натрупан след публикуването на първоначалното издание.
Може би ще се запитате защо тогава е било нужно ново издание? Всички ISO стандарти (понастоящем около 17400) се преразглеждат периодично. За да се гарантира, че всички те се поддържат в крак с развитието на технологиите, Международната организация по сертификация има правило, което изисква те да бъдат периодично преразглеждани и да се вземе решение за това дали да бъдат потвърдени, оттеглени или преразгледани. Този процес на преразглеждане трябва да започне в срок до 3 години от издаването на всеки стандарт. Проверката отчита фактори като развитието на технологиите, новите методи и материали, новите изисквания за качество и безопасност и въпросите по тълкуване и прилагане на стандарта.

Преразглеждането на стандарта ISO 9001, което в крайна сметка завърши с издаването на неговата четвърта версия, беше извършена от подкомисия SC2 към техническата комисия TC 176 на Международната организация по сертификация. Тази подкомисия, която отговаря за цялото семейство ISO 9000, обединява експерти от 80 държави и 19 международни и регионални организации, както и от други технически комисии.

Когато организациите се запознаят с ISO 9001:2008, няма как да не се запитат как тези промени биха им се отразили, но няма за какво да се тревожат. До голяма степен новият стандарт няма да доведе до значителни промени в съществуващите системи за управление на качеството.

Техническата комисия е била много внимателна в работата си и не е правила излишни промени, било то и от редакторски характер, тъй като те биха могли да доведат до грешното впечатление, че има изменения в самите изисквания и това би придало на промените по-голямо значение от предвиденото.

Промените, въведени с последното издание на стандарта, включват и такива, които да доведат до по-добро разбиране по отношение на по-широк кръг от продукти и услуги. Формулировката на промените е добре обмислена, за да се избегне възможността за неправилно тълкуване. Накрая, но не и на последно място, промените в някои клаузи са продиктувани от проведената през 2004г. Международна анкета за обратна връзка. Това проучване беше направено след публикуването на ISO 9001:2000 и в него анкетираните имаха възможността да посочат областите, в които смятат, че трябва да се направят подобрения.

бутони за социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *