Застраховка Автокаско

Автомобилното застраховане е предназначено за даден вид покритие срещу повреди, причинени от и на автомобила. Този вид застраховане може да обхване редица неприятни за превозното средство събития, които са с различни покрития и рискове в зависимост от предлагащата застраховката „Автокаско“ застрахователна компания. Болшинството от застрахователните [...]