Бързи ли са бързите кредити?

До преди няколко години, ако се нуждаехме от финансови средства имахме два варианта за действие: или да се молим на близки и роднини или да поискаме потребителски кредит от някоя банкова институция. И двата варианта не бяха много удобни, тъй като за потребителски кредити се чакаше прекалено дълго, а да искаме от роднини и приятели малко [...]

Бързите потребителски кредити

В живота не са рядкост ситуациите, когато обстоятелствата налагат решаване на проблеми, в преобладаващия случай свързани с финансови средсва, при това в максимално кратки срокове, а наличните пари просто липсват. За решаването на подобни проблеми може да помогне една доста развита сфера на услуги от икономическия сектор, а именно кредитирането. С многообразието си от възможности [...]