Вакуумно формоване на пластмаси

Вакуумното формоване е процес използван за обработка на пластмаси. Какво представлява този процес ? В най-опростен вид представлява : нягряване на пластмасов лист до неговото омекване, поставяне на листа върху матрица (заготовка) и изтегляне на въздуха, за да приеме листа формата на матрицата. Обикновенно крайното изделие е със завършен вид, тъй като става като излято по матрицата. Кога [...]