Липсата на единна система за въздушен контрол

Системата за единен въздушен контрол, която Великобритания представи за страните от Еврозоната, може да предизвика хаос в разписанията на авиокомпаниите. Задачата бе възложена на държавата от страна на Европейския парламент, с цел по-добра информираност между страните. Плановете за подобна програма датират още от 1999 г., но бяха ускорени през 2010 г. след кризата с вулканичните [...]