Държавен вестник – законодателят информира обществото

У нас съществува официално издание на Република България, което е познато под името „Държавен вестник” (ДВ). Неговото издаване и всички процедури и правила се регламентират от Закона за Държавен вестник. За издаването на вестника отговорност има председателя на Народното събрание на Република България, както и редакцията на Държавен вестник, която му е подчинена структура. Често родни [...]