Лесни стъпки към зеления живот

Нашите въглеродни следи ще окажат влияние на живота на бъдещите поколения. Затова е много важно да ги намалим възможно най-много. С няколко лесни стъпки можете да започнете един "зелен" и щадящ Земята живот, което всъщност изисква много по-малко усилия отколкото си мислите. Консумацията на енергия Където и когато е възможно използвайте слънчевата енергия за затопляне или осветяване. [...]