Система за електронно фактуриране

Електронна фактура е документ, който вместо подпис и печат съдържа идентификационен шифър на издателя. Електронните фактури имат същите атрибути като хартиените фактури и са напълно валиден документ. При електронните фактури не се изисква електронен подпис! Скоро в България ще се появи системата Fakturi.com, като най-гъвкавата система за създаване и изпращане на електронни фактури през Интернет. Българското [...]