Застраховки по време на финансова криза?

Това беше една от актуалните теми застъпена във финансовия форум „Йероглифът на кризата се чете и като възможност”. По време на криза човек може да избира между пасивна и активна позиция спрямо личните си финанси. Активната позиция е за предпочитане и тя предполага избор на различни видове инвестиции и инструменти. Когато хората инвестират, те търсят доходност, [...]