4 въпроса за спорта и за децата

Това са 4 жизнено важни въпроса, отнасящи се до избор на спорт за Вашето дете. Отговорите им, с тяхната вариативност и разнообразие биха могли да определят бъдещето, а защо не и бъдещата му кариера... Защо точно спорт, а не рисуване, например? Рисуването е прекрасен начин за развиване на възприятията, усета към естетиката и красотата в изкуството, обаче [...]