Какво представлява коефициента на интелигентност?

Коефициентът на интелигентност или още IQ (Intelligence Quotient) е числова стойност, използвана за измерване на интелекта на хората. Той се отнася до определени функции на мозъка свързани с логиката и мисленето и не оценява характера, мъдростта и познанията на даден човек. Колкото е по-високо това число или този коефициент, толкова по-висока е интелигентността на човека. За [...]