Краен срок за публикуване на финансови отчети

Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети ( ГФО за 2010 ) 30.06.2011 приближава. Наблюдава се отлагане на този ангажимент за последните дни, което води до извиване на дълги опашки пред търговския регистър и напрежение. Това отлагане за последния момент може да ви струва изгубването на един работен ден в чакане, както и много [...]