Защо точно бизнес кредит?

Най-общо обяснено бизнес кредитът е вид кредит, който се дава на юридически лица от името на фирмата им, чиито бизнес се развива на територията на България. Физически лица не могат да теглят такъв заем. Неговата цел се изразява в подпомагането на фирмите с финансови средства да могат да развият своя бизнес. Предимно това се случва, за [...]

Трудно кредитиране на непублични фондове за имоти

Според последни проучване на INREV, непубличните  фондовете за недвижими имоти отбелязват значителна променя в баланса между дълга и собствения си капитал. Пробойната във финансирането на непублични компании се получи след като кредитните институции започнаха да обезопасяват своя кредитен портфейл, което намали броя на отпуснатите кредити най-вече за сектора на недвижимите имоти. Взимането на заем от непублични фондове [...]