Логистиката на 21 век

Логистиката е сред най-използвания метод за усъвършенстване на производството днес. Внимателно подбраните логистични канали осигуряват бъдеще и растеж на компаниите достатъчно далновидни да направят правилна преценка. Логистиката е сектор, който търпи бурно и динамично развитие, впрегнало усилията на много фирми, стремящи се да усъвършенстват своето производство и последващия пласмент на своите продукти. Самия термин логистика бива [...]

Видове услуги предлагани от фирмите куриери в София

За да отговорят на очакванията на своите клиенти редица куриерски фирми в София започнаха да предлагат все по-голямо разнообразие от услуги. Фирмите за куриерски услуги се развиха изключително много през последните години заради повишените изисквания на икономиката в цялата страна. Огромния трансфер на стоки и документи породи и появата на много по-малки фирми, които се [...]