Направете лесни URL с Flono

Стартирахме нов проект - Flono.com - Лесни препратки. Сайтът позволява добавянето и направата на пряк път към трудно запомнящи се и дълги URL адреси. Сайтът е безплатен за ползване и е полезен и за уеб издателите, тъй като има секция "Случаен Флоно Линк", която секция позволява посещаване на случаен участник във Флоно КОМ. Следователно може да бъде [...]