Възстановяване след лумпектомия при рак на гърдата

Лумпектомията представлява операция при рак на гърдата, която по-малко агресивна от мастектомията (пълното премахване на гърдата). При тази хирургическа намеса се отстранява само бучката и прилежащата около нея здрава тъкан (за по-сигурен резултат), така че да се запази по-голямата част от гърдите. Въпреки, че лумпектомията не е толкова агресивна и травмираща, тя също причинява голяма болка [...]