Какво е красива жена?

Влизаме в магазин и там виждаме манекени с дрехи, те ни привличат повече от колкото живите жени около тях. Защо е така? Това ли е идеалната форма на женско тяло и какво разбираме под красива жена. Първо тялото, то трябва да е слабо или дебело, кой решава? В различните цивилизации разбиранията за различни. През векове също [...]