Факти за застраховката „Гражданска отговорност”

Автомобилното застраховане има различно покритие за всяка ситуация. Застраховката „Гражданска отговорност” е пример за това. Тя покрива щети и повреди, причинени на трета страна, в следствие на пътно-транспортно произшествие ПТП. Освен това, застраховката включва и други факти, които са важни при предприемането на застрахователни искове. Някои от тези факти са написани по-долу. Договорът за застраховка включва [...]