ХИВ инфекцията водеща до СПИН

Човешкият имунодефицитен вирус принадлежи на семейството на ретровирусите, подсемейство Lentiviridae. Ретровирусите имат една обща биологична характеристика: в началният етап е възможно да се появят симптоми като при обикновена настинка, след което следва етап на асимптоматичност с продължение от няколко месеца до няколко години и финална фаза с явни симптоми на заболяването. Съществуват два вида ХИВ вируси: [...]