Прес съобщение или прес релийз

Думата прессъобщение или популярна още като прес релийзи в превод означава съобщение за пресата. Това е предпочитан метод за редица компании и марки да достигнат до най-голям кръг аудитория и да ги информират за най-различни събития, които са част от дейността на съответната фирма. Едно прес съобщение трябва да бъде информативно, но не рекламно информативно, а [...]