Видове пречиствателни съоръжения

Каломаслоуловители – какво представляват и как работят Каломаслоуловителите като вид пречиствателно съоръжение намират широко приложение, използват се почти навсякъде, където има възможност от разливане на различни масла, имащи растителен произходи, на такива, към чиято група включваме моторни, машинни, масла, био, дизелово гориво, бензин, петрол, хидравлично, синтетични масла, хидравлично, масло за отопление и скоростни продукти, трансормирано масло [...]

Пречиствателни станции

Съвременните модулни пречиствателни станции ни правят енергийно независими, а аерационните станции за дълбоко пречистване, пречистват отпадните води на няколко стъпки, не увеличават замърсяването и целят оползотворяването на пълните възможности на водопровода, който имаме. Съоръженията едновременно използват биологично обработване на отпадните води, заедно с изкуствено подаване на въздух. Той извършва окисляване на веществата, които се съдържат в [...]