Видове пречиствателни съоръжения

Каломаслоуловители – какво представляват и как работят Каломаслоуловителите като вид пречиствателно съоръжение намират широко приложение, използват се почти навсякъде, където има възможност от разливане на различни масла, имащи растителен произходи, на такива, към чиято група включваме моторни, машинни, масла, био, дизелово гориво, бензин, петрол, хидравлично, синтетични масла, хидравлично, масло за отопление и скоростни продукти, трансормирано масло [...]

Пречиствателно съоръжения – принципи на работа и действие

Ако и вие сте решили да захвърлите живота си в града и да се премесите на село, тогава е крайно належащо да се замислите за проблема свързан с пречистването на водата в тези места. Да, в тези районни има септични ями, за да се отводнява мръсната вода, но това е много остарял и неприятен начин, [...]