Електронни фактури – Онлайн програма

Електронната фактура е първичен счетоводен документ. Тя не се различава от хартиената по съдържание и задължителни реквизити. Но това, което е много удобно при нея е лесното издаване, съхраняване и изпращане. За да бъде валидна една електронна фактура трябва да отговаря на определени изисквания. Тя трябва да съдържа всички необходими реквизити посочени в чл. 114 и [...]