Професионална помощ от психолог

Човешкото мислене и емоционалното състояние, начинът на живот, обстановката на работното място и много други фактори оказват сериозно влияние върху човешката психика. Различните хора възприемат нещата по различен начин. Именно това е причината една част от населението да се обръща за помощ към психотерапевт, който да се намеси в различни случаи на нужда. Такива са стресови [...]