Разград

В североизточните части на страната е разположен Разград, имащ статута на административен околийски център. Разград се разполага в историко-географската местност на Лудогорието в котловината на река Бели Лом. Населението на Разград възлиза на 33 880 граждани сочи демографското изследване проведено през 2011г. Югозападно е отделен с 49км от град Шумен, в северна посока с 43 км [...]