Нова надежда за болните от разширени вени

Въпросът с разширените вени е известен много отдавна в професионалната медицинска литература. За нещастие и до днес не съществува единно мнение за това каква е причината за появяването им. Но която и теория да приемем за вярна не може да се отрича увеличаването на броя на заболелите лица. Вече се говори за масово засягане не [...]