Цената на надеждата и малко за куража

175 000 евро. Но това е само единият отговор. Преди това, в мой стил малко накъсано, ще ви разкажа и някои други неща. За Надеждата. Когато бях малък (т.е. по-малък), надеждата беше без пари. И се продаваше в едно малко магазинче. С времето се сблъсках с някои речеви форми – в началото от филмите („Тати каза, че [...]