Кога ни е необходим нотариус?

Много често по един или друг повод ни се налага да съставяме документи. Някои от тях, обаче трябва да бъдат заверени от нотариус. Задължителните заверки при тези лица са в няколко основни направления, като в едни от случаите става въпрос за сделки, а в други, за удостоверяване на някакъв друг факт, свързан с даден документ. [...]