Пасивни и нискоенергийни къщи

През последните години сме свидетели на цялостно преразглеждане на принципите в строителството. Практиката показва, че изграждането на сгради и експлоатацията им значително влияят на околната среда, през всички етапи на съществуването им, поради неоптимизираното използване на материали и на енергийни ресурси. По време на жизнения си цикъл, сградите в ЕС консумират близо 40% от енергията произвеждана [...]

Лесни стъпки към зеления живот

Нашите въглеродни следи ще окажат влияние на живота на бъдещите поколения. Затова е много важно да ги намалим възможно най-много. С няколко лесни стъпки можете да започнете един "зелен" и щадящ Земята живот, което всъщност изисква много по-малко усилия отколкото си мислите. Консумацията на енергия Където и когато е възможно използвайте слънчевата енергия за затопляне или осветяване. [...]