7 фактора определящи месечната цена на счетоводни услуги

Вид дейност на фирмата Има ли регистрация по ДДС Брой издавани фактури за месец Наличие на POS терминал Брой банкови сметки обслужващи фирмата Подаване на декларации по системата „Интрастат“ Брой на персонала Вид дейност на фирмата Дейността на фирмата е от първостепенно значение при определяне на месечна такса за счетоводни услуги. Повечето счетоводни къщи разделят типа дейност на три вида – услуги, търговия [...]